ขารัดเครื่องดับเพลิง

ขารัดเครื่องดับเพลิง

– ใช้ติดกับรถยนต์ หรือ กำแพง ณ จุดที่หยิบใช้สะดวก

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)

Phone : 02-721-6923 (เวลา : 8.00-17.00น)

Mail : teamsafetysales@gmail.com