ขาตั้งสำหรับวางเครื่องดับเพลิง Fire Extinguisher Stand

ขาตั้งสำหรับวางเครื่องดับเพลิง Fire Extinguisher Stand

Specification
ขนาด : กว้าง 15.8 cm x ยาว 17 cm
ขนาดป้าย : กว้าง 20 cm x ยาว 30 cm
ความสูง : 70 cm
– ใช้สำหรับวางเครื่องดับเพลิงขนาด 10 lbs, 15 lbs, 20 lbs
– ใช้วาง ณ ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)

Phone : 02-721-6923 (เวลา : 8.00-17.00น)

Mail : teamsafetysales@gmail.com