Author Archives: teamsafe

12 ประเด็นอันตรายสำหรับนักดับเพลิง

เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานจาก IAFF ว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครใหญ่ๆๆ คิดเป็น 94 % จากการศึกษาและเก็บตัวอย่างนักดับเพลิง 1 ใน 3 ในสหรัฐ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองสูงถึง 30 % ซึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อมอารมณ์ การตรากตรำในหน้าที่ ภาระหนี้สิน การปรับตัวในสภาวะการณ์คับขัน ขาดการอบรมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ละเลยไม่มีการศึกษาองค์ประกอบสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง ความกล้าหาญและความโง่ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากระหว่างสองสิ่งนี้ไม่มีใครเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุมมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลาย อย่างที่อยู่ภายในตัวเราเอง ภายใต้สภาวะการณ์ที่กดดันหรืออันตราย หากคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้มันก็จะบ่งบอกถึงความกล้า หาญในตัวคุณหรือความฉลาดที่สามารถแก้ไขปัญหา แต่หากคุณพลาดมันก็กลายเป็นความโง่ นั้นเอง คิดที่จะต่อสู้กับภัยอันตรายเสมอ บนพื้นฐานของคำว่า “หน้าที่”นักดับเพลิงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าความอยากที่จะออก ปฏิบัติหน้าที่จนบางครั้งมันทำให้ตัวเรานั้นอาจตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง การศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ นักดับเพลิงที่ศึกษาหรือผ่านการอบรมและหมั่นทบทวนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มามันก็จะทำให้เข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ขอเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อย่างน้อยที่สุด ก็ชุดประจำตัว SCBA คุณต้องศึกษาฝึกฝนและหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน เหตุเพลิงไหม้ที่ใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์มาก มันจะยิ่งมีอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง เพิ่มเป็น 2 เท่า ” เวลา “มันจะเป็นตัวพิสูจนประสิทธิภาพ สมรรถภาพของทีมดับเพลิงหรือตัวคุณทั้งความรู้ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์ ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาความปลอดภัย การคำนวนปริมาณอากาศก่อนเข้าที่เกิดเหตุ […]

วิธีใช้ถังดับเพลิง

วิธีใช้ถังดับเพลิง  จะลงมือทำอะไรยิ่งเป็นเหตุฉุกเฉินด้วยแล้วเน้นว่า สติ ต้องมาก่อน วิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือทุกประเภท ก็มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1.ดึงคือดึกสลักออกจากถังดับเพลิงซึ่งจะมีกระดูกงูล็อคอยู่ถ้าดึงไม่ออกให้ใช้การบิดเเล้วค่อยดึงสลักก็จะหลุดออกมา 2.ปลดคือการปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกโดยจับบริเวณปลายสายฉีดแล้วดึงออกมาจะออกง่ายกว่าจับปริเวณโคนสาย 3.กด   กดคือการกดคันบีบของถังดับเพลิงเพื่อให้เคมีในถังออกมาใช้ในการดับเพลิง 4.ส่าย คือการส่ายปลายสายฉีดไปมาเพื่อดับเพลิง ควรฉีดไปยังฐานของเพลิงหรือต้นเพลิง ไม่ควรฉีดไปบริเวณเปลวเพลิง เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง,ถุงมือดับเพลิง,หมวกดับเพลิง เราคือผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ตอบโจทย์ได้ทุกคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย สอบถามสินค้าหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ ติดต่อเราได้ค่ะ  Tel : 02-7216923 MP:096-8931168 Line ID:@aro1988r Email : teamsafetysales@gmail.com

รู้จักไฟ ภัยที่ใกล้ตัว

ไฟ Fire มนุษย์มีความผูกพันกับไฟมาตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะมนุษย์เราจะต้องใช้ประโยชน์จากไฟ ไม่ว่าจะใช้ก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นทำให้อาหาร สุก หรือให้แสงสว่าง เมื่อเชื้อเพลิงไปรวมตัวกับออซิเจนจากอากาศในปริมาณที่พอเหมาะก็ทำให้เกิดพลังงานเกิดความร้อนหรือแสงสว่าง ขึ้นแต่ไฟก็ก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ หากมนุษย์เราประมาท องค์ประกอบของไฟ Fire Triangle การที่จะเกิดไฟขึันได้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง fuel ซึ่งอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ออกซิเจน ซึ่งมีอยูในอากาศประมาณ 21% โดยปริมาตร ที่ช่วยให้ติดไฟ แต่หากออกซิเจนลดต่ำลงเหลือ 16% ไฟก็จะไหม้ช้าลงหรือดับมอดไปเลย ความร้อน ก็จะมีความร้อนที่ทำให้เชื้อเพลิงเปลี่ยนสถานะเป็นไอหรือก๊าซ ที่เราเรียกว่า ความร้อนถึงจุดวาบไฟ และอีกอย่างคือความร้อนถึงจุดติดไฟหรือจุดชวาลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเร็ว พอเพียงที่จะติดไฟได้จะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางสารสมบัติของเชื้อเพลิงด้วย    เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ไฟก็จะเกิดลุกไหม้ขึ้น ฉะนั้น การที่จะดับไฟก็ก็ทำได้ ก็โดยเอาองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งอกเสีย ไฟก็จะดับ วัตถุติดไฟได้อย่างไร ไฟ มักจะเกิดจากการเผาไหม้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงได้ ในอากาศที่อุณหภูมิสูงพอ การเผาไหม้ คือ การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอของสารที่อยู่ในเชื้อเพลิงกับออกซิเจนในอากาศซึ่งมักจะทำให้เกิดสารชนิดใหม่ นอกจากนี้ การเผาไหม้ยังทำให้เกิดความร้อนซึ่งมักจะเพิ่มอุณหภูมิรอบบริเวณของเชื้อ เพลิงนั้น ๆ แก๊สหุงต้ม น้ำมัน […]

สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้            อัคคีภัยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก็ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ ล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้นการเผาขยะและหญ้าแห้ง บ่อยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสียใหญ่หลวงเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างการเผาขยะและหญ้าแห้งดังนั้นจึงไม่ควรมองข้าม ไม่ควรเผาขยะในที่ที่มีลมแรงและต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานนาน ขาดการดูแลบำรุงรักษา ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดจงจร หรือการใช้เครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ   จุดธูปเทียนบูชาพระ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยเช่นกัน เนื่องจากหลังจุดธูปเทียนทิ้งไว้แล้วไม่ได้ดับ ก้นบุหรี่ การสูบบุหรี่หรือจุดไฟในบริเวณที่มีไอของสารระเหย เช่น น้ำมันเบนซินอาจทำให้เกิดการจุดติด ก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้   ปล่อยให้เด็กเล่นไฟ เมื่อทราบสาเหตุแล้วก็ต้องรู้การป้องกันอัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะอัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน “ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ” และความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคารอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได ขั้นต้นในการป้องกันอัคคีภัย 2. การตรวจตราซ่อมบำรุงบรรดาสิ่งที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทำความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดียิ่งขึ้น 3. […]